Brødrene Gudbransen AS

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Velkommen til Brødr. Gudbrandsen as

phoca_thumb_l_038_tomt_3___15.02.05.jpg

Vi er et solid og kvalitetsbevisst maskinentreprenørfirma beliggende på Lena i Østre Toten.

Bedriften disponerer ca.50 maskinenheter med tillegg av en rekke varebiler, brakker og annet anleggs- og serviceutstyr. Pr. i dag sysselsetter bedriften 40 faste ansatte samt noe innleid arbeidskraft.

Ved siden av store statlige og kommunale oppdrag er vi også beskjeftiget i den private sektor innen industri, forretningsbygg og tomtefelt.

phoca_thumb_l_dsc00402.jpg

Vi tilbyr:

- tomtegraving

- vei, vann og avløp

- massetransport

- riving

- matjordlevering

- sprengning

-Anleggsgartnerarbeid

 

Generell informasjon

Postadresse
Brødrene Gudbrandsen AS
Totenvegen 174
2850 LENA

E-post Trykk her
Tlf 61 16 53 20