Gjenvinning

Miljøet er viktig. Mange prosjekt starter med å legge til rette for det nye anlegget. Da skal brukte materialer fjernes, og disse må håndteres mest mulig miljøvennlig. For å oppnå dette, er det mange hensyn som skal tas: Bl.a. må man tilstrebe å gjenvinne mest mulig, slik at materialene kan benyttes i det nye anlegget. Dette er ressursbesparende, samtidig som man slipper belastningen ved å flytte det over lange distanser. For oss i Brødrene Gudbrandsen er dette et prioritert felt. Vi har mobilt utstyr som kan gjenvinne og behandle brukte materialer på stedet. Eksempel er knusing av asfalt og betong. Dette kan brukes som fyllmasse og kult i det nye anlegget. Både med tanke på ressursforbruk og miljø er slike ting viktig. Man slipper å transportere materialene over lange distanser.

I mange av våre prosjekter inngår gjenvinning som et sentralt element, men vi påtar oss også rene gjenvinningsoppdrag.  

Mottak og behandling av betong, jord og asfaltmasser

Mottak og behandling av betong, jord og asfaltmasser er en viktig del av avfallshåndteringen og gjenvinningen i bygge- og anleggssektoren. Disse materialene kan gjenvinnes og brukes på nytt, noe som reduserer behovet for utvinning av nye ressurser og minimerer avfallsmengden som sendes til deponi. For å sikre en effektiv og miljøvennlig behandling av materialene, er det viktig å følge gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for avfallshåndtering. Br. Gudbrandsen er en aktør innen gjenvinning og avfallshåndtering og som bidrar til at materialene blir behandlet på en ansvarlig og forsvarlig måte.

Riving og sortering

Riving og sortering er en viktig del av bygge- og anleggsindustrien og spiller en sentral rolle i avfallshåndtering og gjenvinning. Ved riving av bygninger eller strukturer er det viktig å utføre prosessen på en sikker og effektiv måte, samtidig som man tar hensyn til gjenvinningspotensialet til materialene som blir fjernet. Ved å samarbeide med oss i Br. Gudbrandsen innen riving og gjenvinning, kan man sikre at riving og sortering gjennomføres på en bærekraftig og ansvarlig måte. Dette er viktig for å oppnå en mer miljøvennlig og ressurseffektiv bygge- og anleggssektor.

Knusing og sikting av masse

Knusing og sikting av masse innebærer å bryte ned store mengder materialer, som betong, stein, asfalt eller jord, til mindre partikler og deretter sortere dem basert på størrelse eller andre egenskaper. Det er viktig å utføre knusing og sikting av masse på en ansvarlig og miljøvennlig måte, og ta hensyn til miljøaspekter som støvkontroll og støyreduserende tiltak under prosessen.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram