Vann og avløp (VA)

Brødrene Gudbrandsen har lang erfaring fra prosjekter innen vann og avløp. Prosjekter som både har vært utfordrende og som har gitt oss kunnskap som vi kan trekke veksler på videre. I dag besitter vi en kompetanse som gjør oss til en trygg og utviklende leverandør. En samarbeidspartner som gir deg sikkerhet for at anlegget oppfyller de krav og standarder som det forlanges. Vi har kompetansen og utstyret som trengs for store og små prosjekter. Vi er med fra starten av og sørger for at hele prosjektet blir gjennomført på en smidig måte. Enten det er snakk om nye anlegg, rehabilitering av eksisterende systemer, eller kombinasjoner av dette.

Prosjektering

Prosjektering av vann- og avløpssystemer er en viktig del av planleggingen og utformingen, og hvor man man ta hensyn til mange faktorer som klimaforhold, topografi ol. Moderne prosjektering av vann- og avløpssystemer må også ta hensyn til bærekraft og ressurseffektivitet. Samlet sett er prosjektering av vann- og avløpssystemer en kompleks oppgave som krever nøye analyse, planlegging og koordinering. Br. Gudbrandsen har den nødvendige kompetansen for å utføre prosjekteringen for at jobben skal kunne utføres i henhold til gjeldene krav og regler.

Vann og avløpsarbeider

Vann- og avløpsarbeider omfatter en rekke oppgaver som graving og anlegg av rørledninger for vannforsyning og avløpssystemer. Det kreves nøyaktig planlegging og dimensjonering for å sikre at rørene er riktig plassert og tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere vannmengden som forventes. Vi har lang erfaring, kunnskap og maskinpark til å håndtere både små og store jobber.

PE-rørsveising 32-1200 mm

PE-rørsveising, også kjent som polyetylensveising, er en vanlig metode for å koble sammen PE-rør. PE-rørsveising krever spesialisert kunnskap og ferdigheter. Det er viktig å følge riktig prosedyre og bruke riktig sveiseutstyr for å sikre at sveisen blir utført korrekt. Riktig utført PE-rørsveising gir pålitelige og lekkasjefrie forbindelser som er viktige for effektiv drift og langsiktig holdbarhet av vann- og avløpssystemer.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram