Masser

I de aller fleste anleggsprosjekt, store eller små, private eller offentlige, er det behov for masse. Masse som skal bidra til et godt og bærekraftig grunnlag for hele prosjektet, og som skal sørge for at resultatet framstår som en velfungerende og estetisk helhet. Uansett hvilken type masse det måtte være behov for, er Brødrene Gudbrandsen er en naturlig leverandør. Vi tilbyr salg og levering av jord- og steinmasse, gjenvunnet masse fra betong og asfalt. Når prosjektet skal sluttføres, leverer vi også matjorda som trengs. I vårt sortiment inngår flere typer matjord. Er det anlegg som fordrer spesielle masse-produkter, kan vi selvsagt skaffe dette. I oppdraget er det gjerne spesifikke preferanser som ønskes å bli ivaretatt.  

Vi bistår med blant annet:

Jord-og steinmasser

En nøye planlegging og vurdering av jord- og steinmasser er viktig for å sikre en vellykket og langsiktig infrastrukturutvikling. Riktig bruk og behandling av disse materialene bidrar til å skape robuste, funksjonelle og trygge strukturer som oppfyller samfunnets behov.I tilfeller der jord- eller steinmassene ikke oppfyller de nødvendige kravene, kan det være behov for forbedringsarbeid. Dette kan omfatte tiltak som komprimering, stabilisering, drenering eller tilsetting av andre materialer for å oppnå ønsket styrke og stabilitet.

Gjenvinningsmasser

Gjenvinningsmasser kan omfatte forskjellige materialer som betong, murstein, asfalt, trevirke og metaller. Disse materialene gjennomgår en prosess der de sorteres, rengjøres og behandles for å sikre at de oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene for bruk i nye byggverk. Ved å fremme bruken av gjenvinningsmaterialer kan man bidra til en mer bærekraftig og ressurseffektiv utvikling av infrastrukturprosjekter.

Matjord

Matjord benyttes i flere forskjellige aspekter av anleggsarbeid, inkludert landskapsdesign, vegetasjonsetablering og erosjonskontroll. Det er viktig å bruke kvalitetsmatjord som oppfyller nødvendige krav og standarder. Testing av jordkvalitet og næringsinnhold er viktig for å sikre at matjorden er egnet for ønsket bruk og har tilstrekkelig næringsinnhold for planter og vegetasjon. Br. Gudbrandsen kan bistå deg med matjord i dine prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram