Graving

Graving er et omfattende fagfelt som krever stor kompetanse og avansert utstyr. Fra å grave løs masse fra overflaten, til retningsstyrt borring over lange distanser. Både vertikalt og horisontalt kan retningen endres underveis. Støter man på fast fjell eller annet underlag som fordrer spesialbearbeiding, har vi utstyr til å ta hånd om det. For å løse oppgavene slik at det ytre miljøet blir minimalt påvirket, kan vi benytte våre «No-dig» løsninger. Vi har utstyret, ekspertisen og ikke minst erfaringen til å ta hånd om alle typer graveoppdrag. I årenes løp har vi hatt prosjekter som både har vært store og krevende. Prosjekter der vi har vært nødt til å mobilisere vår brede og varierte kompetanse for å løse dem, slik at resultatet blir en enhetlig og velfungerende.

Vi bistår med blant annet:

Prosjektering

Prosjektering av gravearbeid er en nødvendig fase i planleggingen av anlegg- og byggeprosjekter som involverer graving og jordarbeid. Det innebærer å utvikle en detaljert plan for utførelsen av gravearbeidet, inkludert utgravningsområder, dybder, fundamentering, drenering og eventuelle spesifikke krav eller restriksjoner. Prosjekteringen av gravearbeidet er en avgjørende fase for å sikre at gravingen blir utført nøyaktig, sikkert og i tråd med prosjektets krav og spesifikasjoner. Det bidrar til å minimere risiko, sikre effektivitet og kvalitet i arbeidet, samt bidra til en vellykket gjennomføring av byggeprosjektet.

Utgraving av tomter

Utgraving av tomter er en viktig fase i bygge- og anleggsprosjekter der man fjerner jord og grunnmasse for å klargjøre området for bygging. Utgraving av tomter innebærer fjerning av jord, stein, grus og eventuelt annet materiale for å oppnå ønsket grunnflate og dybde i henhold til prosjektets krav og planer. En grundig planlegging og utførelse av utgravingen bidrar til å sikre riktig grunnflate, stabilitet og drenering for konstruksjonen.

Drenering

Drenering er en viktig del av bygnings- og landskapsdesign, som bidrar til å kontrollere overflatevann og beskytte områder mot fuktighet og oversvømmelser. En god drenering kan forhindre vannskader og bevare strukturer, veier og hager. Drenering kan omfatte ulike komponenter som dreneringsgrøfter, avløpsrør, drensledninger, filtermaterialer og sluk. Dreneringen spiller en viktig rolle i å opprettholde et trygt og funksjonelt miljø og for å beskytte eiendommer, samt redusere risikoen for skader.

Riving

Riving gjøres ofte i forbindelse med å gi plass til nye konstruksjoner, rehabilitere områder eller for å fjerne skadede eller farlige strukturer. Riving kan omfatte alt fra små bygninger til store industrielle anlegg, og det er viktig å utføre rivingen på en sikker og effektiv måte. Det er avgjørende å ha riktig kunnskap og kompetanse for å utføre rivingen på en ansvarlig måte. Gjennom grundig planlegging, nøye gjennomføring, sikkerhet og miljøhensyn, kan riving være en nødvendig og vellykket prosess som legger grunnlaget for nye og innovative prosjekter.

Veibygging

Veibygging involverer planlegging, design, konstruksjon og vedlikehold av veier og infrastruktur for å muliggjøre trygg og effektiv transport av mennesker og varer. Veibygging krever samarbeid mellom ingeniører, entreprenører, arkitekter, myndigheter og andre fagfolk for å sikre at veiene oppfyller de nødvendige standardene og kravene. Det er også viktig å ta hensyn til bærekraft og miljøhensyn ved å velge materialer og teknikker som reduserer energiforbruket, utslippene og miljøpåvirkningen. Gjennom nøye planlegging, presis design, solid konstruksjon og regelmessig vedlikehold, kan veier bidra til å forbedre mobiliteten, redusere reisetidene, styrke økonomien og fremme bærekraftig transport i samfunnet.

Infrastrukturprosjekter

Infrastrukturprosjekter involverer bygging, utvidelse eller modernisering av veier, broer, jernbaner, flyplasser, havner og andre viktige transport- og kommunikasjonsnettverk. Infrastrukturprosjekter krever planlegging, finansiering og samarbeid mellom offentlige myndigheter, private selskaper og samfunnet som helhet. Det er også viktig å ta hensyn til miljømessige og sosiale aspekter ved utviklingen av disse prosjektene for å minimere negative påvirkninger på økosystemer og sikre lokalbefolkningens deltakelse og fordeler.

No-dig løsninger og borring

No-dig løsninger og borring har blitt stadig mer populære og effektive metoder innen infrastrukturprosjekter. No-dig, som står for "uten graving", refererer til teknikker som tillater installasjon eller reparasjon av rør og kabler uten behov for store gravinger eller nedbrytning av eksisterende infrastruktur. No-dig løsninger og borring gir flere fordeler. For det første redusereres behovet for å grave opp store områder og forårsake betydelig forstyrrelse i trafikk og samfunnsliv. For det andre kan no-dig og borringsteknikker være mer miljøvennlige sammenlignet med tradisjonelle metoder. No-dig løsninger og borring har vist seg å være effektive i ulike infrastrukturprosjekter, og som et resultat av disse fordelene blir no-dig løsninger og borring stadig mer utbredt i infrastrukturbransjen.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram