Transport

Siden starten i 1950 har fleksibel og kostnadseffektiv transport vært en av våre viktigste oppgaver. Maskiner og utstyr skal bringes til og fra anlegg. Masse og nødvendige byggematerialer skal være på plass i henhold til framdriftsplanene. Effektiv transport er i det hele tatt avgjørende for en optimal produksjon.

Brødrene Gudbrandsen disponerer i dag en utstyrspark som kan ivareta de fleste transportutfordringer. I tillegg til å løse firmaets egne behov, kan vi tilby transporttjenester til eksterne oppdragsgivere. Foruten alle typer bulktransport, kan vi foreta flytting av store og tunge maskiner. Vi har utstyr og kompetanse for spesialtransport, slik at vi kan bringe maskiner og utstyr til avtalt sted, slik at det går kort tid før utstyret er i full drift. Kreves det tilrettelegging og kompetanse i forbindelse med spesialtransport, har vi i Brødrene Gudbrandsen bred erfaring med dette. Vi kan bistå med søknader, klargjøring og nødvendig assistanse underveis, slik at oppdraget løses best mulig – både for oppdragsgivere og miljø.      

Transport av masser

Br. Gudbrandsen transporterer de aller fleste masser. Fra matjord, til avfallsmasser. Les gjerne også mer om masser her!

Spesialtransport

Vi håndterer en rekke ulike oppdrag innen spesialtransport. Ta gjerne kontakt med deres behov.

Transport av maskiner og utstyr

Vi har utstyr og kompetansen til å håndtere transport av små og store maskiner, samt utstyr.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram