Bredt spekter av tjenester

Vi i Brødrene Gudbrandsen har lang erfaring innen anleggsbransjen, og utfører alt fra små til store anleggsprosjekter.

Vann og avløp (VA)

Brødrene Gudbrandsen har lang erfaring fra prosjekter innen vann og avløp, og besitter i dag en kompetanse som gjør oss til en trygg og utviklende leverandør.

Anleggsgartner

Brødrene Gudbrandsen leverer alle typer anlegssgartnertjenester. Vi bistår i prosjekteringen og gir veiledning, slik at anlegget blir slik oppdraggiveren ønsker.

Gjenvinning

I mange av prosjekter er gjenvinning et sentralt element. Vi har kunnskapen og utstyr til å håndtere ette på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Transport

Brødrene Gudbrandsen disponerer i en utstyrspark som kan løse de fleste transportutfordringer. Alt fra forflytting av masser til større spesialoppdrag.

Graving

Graving er et fagfelt som krever kompetanse og riktig utstyr. Vi bistår i alle faser Fra små private til store offentlige prosjekter, med riktig kompetanse og utstyr.

Masser

Masse som skal bidra til et godt og bærekraftig grunnlag for hele prosjektet. Vi tilbyr salg og levering av jord- og steinmasse, gjenvunnet masse fra betong og asfalt.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram