Bygger stor “næringsby” tett på flyplassen

En stor næringspark er under oppføring på Gardermoen.  Her er Brødrene Gudbrandsen AS godt i gang med grunnarbeidet. Halvveis i prosjektet, og allerede passert én million kubikkmeter grus, sand og stein. – Et spennende prosjekt med kombinasjon av store volumer og utførelse basert på 3D-modeller, sier anleggsleder Øystein Hatterud.

Tekst: Jørn Søderholm

GARDERMOEN: Har du hørt om Oslo Airport City? Det kan nok hende, men da ligger du over snittet i kunnskap om næringseiendom på Østlandet.

Oslo Airport City er et omfattende, ambisiøst og langsiktig utviklingsprosjekt, der det skal bygges en “by” tett på knutepunktet hovedflyplassen utgjør. Mye av det handler om arealer til nærings- og logistikkvirksomhet, men også mer urban virksomhet som hotell, konferanse, kontorer, handel og utendørsliv med park og torg.

Det ligger sentralt til, nært hovedflyplassen. Mellom OAC-området og flyplassen er det akkurat  plass nok til den tredje rullebanen på OSL, dersom den blir bygget.

Infrastruktur og grunnarbeid på Oslo Airport City

Midt i dette kjempeprosjektet finner vi Brødrene Gudbrandsen AS, som de siste to årene har jobbet mye med grunnarbeid på det store området øst for flyplassen. Dette organiseres gjennom to forskjellige avtaler:

  • Infrastruktur under bakken samt vei i området. Avtale mellom Brødrene Gudbrandsen og utbyggingsselskapet Oslo Airport City.
  • Grunnarbeid på tomter i området. Avtale mellom Brødrene Gudbrandsen og Vedal Entreprenør.

For Brødrene Gudbrandsen er dette et stort og langsiktig prosjekt. Stort i kontraktsverdi og omsetning, men også i fysiske størrelser. Selskapet er halvveis i den fire år lange rammeavtalen, og har allerede passert én million kubikkmeter masser i ulike typer håndtering og transport.

– Et stort prosjekt med store volumer og arealer. Ressurser som skal koordineres mellom flere prosjekter er med på å gjøre det komplekst. Et veldig spennende og lærerikt prosjekt for oss som jobber her, sier anleggsleder Øystein Hatterud i Brødrene Gudbrandsen AS.

Grunnarbeid på 55 000 kvadratmeter

Kapasitet og ressurser på prosjektet har variert gjennom årstidene. På det meste har Brødrene Gudbrandsen AS alene hatt i sving en styrke på 25 personer, fire dumpere og 15 gravemaskiner på 8-50 tonn.

Grunnarbeid på World Seafood Center er en del av jobben gjort så langt. Ferdig bygget blir det verdens største sjømat-terminal, på 55 000 kvadratmeter. LogistikksenteretWorld Seafood Center skal være navet for eksport av fersk, norsk sjømat med fly og bil til resten av verden. 

– 55 000 kvadratmeter grunnarbeid er ganske stort, humrer Hatterud.

Det er det største bygget selskapet har gjort grunnarbeid på. Riktig kompetanse og riktige hjelpemidler står sentralt i gjennomføring av så store prosjekter.

– Det er ikke vanskelig eller komplisert i hva som skal gjennomføres. Med så store volumer og arealer handler det mest om å ha tilstrekkelig kapasitet på prosjektet og å organisere denne kapasiteten mest mulig effektivt. Altså at vi har riktige folk med riktig kunnskap og riktig utstyr til enhver tid, sier han.

Digital gjennomføring på 3D-modell

Prosjektet har også en digital side som utgjør en lærerik utfordring i driften, og som har vært spesielt nyttig i arbeid med å store arealer som World Seafood Center. Alt av prosjektering er gjort digitalt, i 3D-modeller.

“Gammeldagse” byggetegninger finnes det fortsatt noe igjen av, men det meste av underlag til byggearbeidene er nå digitalt. Den enkelte maskinfører ser det som skal bygges i 3D på sin skjerm i maskinen, mens nøkkelpersoner i andre roller har tilgang gjennom telefon eller pc.

Utbyggingsprosjektet Oslo Airport City utføres under strenge miljøkrav. Alt av dieseldrevne maskiner kjøres på fossilfri HVO syntetisk diesel. Her er også Brødrene Gudbrandsens første store elektriske gravemaskin i sving, en 25 tonns Volvo EC230 Electric.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram