Vannledning i bratt og ulendt terreng på Minneåsen

Brødrene Gudbrandsen AS har lagt ny vannledning til Eidsvoll kommunes nye vannbehandlingsanlegg på Minneåsen. Det ble mye arbeid i bratt og ulendt terreng.

Tekst: Jørn Søderholm

– Det var noen gode kneiker, ja. Spesielt for å få inn det største utstyret og lass med 18 meter lange rør, sier Espen Aasheim i Brødrene Gudbrandsen AS

Det siste året har han vært anleggsleder for et litt spesielt vannledningsprosjekt på Minneåsen ved Minnesund.

Vannbehandlingsanlegg på Minneåsen

Her har Eidsvoll kommune bygget et nytt vannbehandlingsanlegg, med tilhørende råvannsledning inn til anlegget fra drikkevannskilden Tisjøen og en rentvannsledning fra anlegget til en trykkreduksjonstasjon lenger ned, som sender vannet videre ut på nettet.

Totalt 100 meter høydeforskjell, så det er greit med trykk nederst i den nye ledningen. Men det var ikke den VA- eller rørtekniske delen som var den største utfordringen denne gangen. Det meste av kreativt anleggsarbeid dreide seg om å komme opp og ned i terrenget. Både for å lage grøfter til rørene i det bratte terrenget og for å få utstyr, rør og kummer opp og ned.

Opp og ned i terrenget

Den naturlige atkomsten til anlegget er fra Minnesund-sida. Med god planlegging og flinke folk bak ratt og spaker gikk det bra med det meste. Unntatt én ting de største maskinene på anlegget, to gravemaskiner på 30 tonn.

– De måtte vi ta inn fra den andre sida, fra Hurdalsida. Der kunne vi kjøre transporten ned i stedet for opp. Ellers tok vi alt opp fra Minnesund-sida. Men det var jo litt utfordrende. Tunge lass med pukk, 18 meter lange rør og 240 cm brede kummer på ti tonn pr stykk er ikke akkurat enkle å få opp den bratte, smale og svingete veien, humrer han.

Ærlig talt virker det som utfordring nok å komme opp bakkene med den firehjuldrevne VW Amaroken.

Grøfter, rør og kummer

Ikke bare skal pukk, rør og alt utstyret opp. Det skal også bores og sprenges grøfter i sammenhengende fjell, samt lastes ut og få vekk stein fra alle grøftemeterne. Og de nevnte store kummene skal løftes på plass og installeres.

– Så store kummer håndterer vi helst med mobilkran. Men her fikk vi ikke dispensasjon til å kjøre opp med mobilkran. Da måtte vi løse det på andre måter, sier Aasheim.

Én av kummene ble løftet med en ekstra stor lastebilkran. De øvrige ble båret inn til installasjonstedet og løftet på plass i samløft av de to nevnte 30 tonns graverne.

Vannforsyning er noe av det viktigste en kommune driver med. Sånn sett er alle vannledninger viktige. For byggherre Eidsvoll kommune er denne vannledning ekstra viktig.

Bedre vannforsyning

– Det er en vannforsyning helt fra Tisjøen, som er hovedvannkilden vår. Ledningen som lå fra før til det gamle vannbehandlingsanlegget er gammel og i liten dimensjon. Nå har vi akkurat satt i drift en vannforsyning for fremtiden. Her er vannbehandlingsanlegget helt nytt, med helt ny ledning både inn fra kilden og videre ut til første kum på nettet. Dette er vi veldig glad for, sier Anette Brennsæter i Eidsvoll kommune.

Hun og kommunen er godt fornøy med det utførte arbeidet på prosjektet, der den siste planeringen foregikk noen dager før jul. Mannskaper og utstyr fra Brødrene Gudbrandsen er allerede i gang med arbeider på et par andre prosjekter for Eidsvoll kommune.

God drift

Prosjektet ble påbegynt i 2022. Brorparten av arbeidene på ledningene til og fra Minneåsen vannbehandlingsanlegg ble utført i fjor vinter. Egentlig skulle prosjektet vært avsluttet til sist sommerferie, men det ble flyttet noe ut i tid da det passet driftsmessig bedre for Eidsvoll kommune å sette det i drift nå på tampen av 2023.

– Å jobbe sammen med Brødrene Gudbrandsen har vært fint. De er fremoverlente og løsningsorienterte. Det er nyttig. Det er ikke alt man greier å planlegge og beskrive i detalj. I alle prosjekter dukker det opp utfordringer som må løses. Brødrene Gudbrandsen er flinke til se disse tidlig. Vi slipper kostbare stopp, og vi får tid til å finne gode løsninger i stedet for halvgode nødløsninger, sier Anette Brennsæter.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram