Fremtiden må bygges

Når jobben er gjort, begynner fremtiden. Skal fremtiden bli bra, må jobben gjøres godt! Vi har lang erfaring innen anleggsbransjen, og utfører alt fra små til store anleggsprosjekter.

Se alle tjenester
Brødrene Gudbrandsen har lang erfaring fra prosjekter innen vann og avløp, og besitter i dag en kompetanse som gjør oss til en trygg og utviklende leverandør.
Brødrene Gudbrandsen leverer alle typer anlegssgartnertjenester. Vi bistår i prosjekteringen og gir veiledning, slik at anlegget blir slik oppdraggiveren ønsker.
I mange av prosjekter er gjenvinning et sentralt element. Vi har kunnskapen og utstyr til å håndtere ette på en forsvarlig og miljøvennlig måte.
Brødrene Gudbrandsen disponerer i en utstyrspark som kan løse de fleste transportutfordringer. Alt fra forflytting av masser til større spesialoppdrag.
Graving er et fagfelt som krever kompetanse og riktig utstyr. Vi bistår i alle faser Fra små private til store offentlige prosjekter, med riktig kompetanse og utstyr.
Masse som skal bidra til et godt og bærekraftig grunnlag for hele prosjektet. Vi tilbyr salg og levering av jord- og steinmasse, gjenvunnet masse fra betong og asfalt.

Da vi fornyet Lena

For oss var det ett prestisjeprosjekt. Et prosjekt som skulle møte ønsker om smidig framkommelighet, samtidig som det skulle skape en estetisk ramme i lokalmiljøet.
Les mer

En god skole

En god skole, sies det. En målsetning som hele samfunnet streber etter. Et sted der grunnlag blir skapt. For oss de aller fleste av oss, stedet som danner grunnlag for resten av tilværelsen.
Les mer

Ditt nærmiljø

Det er snakk om variasjoner. Både når det gjelder størrelse og utførelse. Fra mindre og private jobber, til omfattende anlegg som omfatter tusenvis av husholdninger. Men hele veien er det fokus på én ting: Nemlig nærmiljøet!
Les mer
chevron-rightarrow-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram