Les mer: FREMTIDEN MÅ BYGGES!

Når jobben er gjort, begynner fremtiden. Skal fremtiden bli bra, må jobben gjøres godt!

Brødrene Gudbrandsen en et velrenommert foretak, beliggende i Østre Toten kommune. Gjennom snart 75 års virksomhet, har selskapet opparbeidet seg til å bli en betydningsfull entreprenør i Østlandsområdet. En bedrift som, gjennom små og store oppdrag, har satt sitt preg på utviklingen. En bedrift som jobber for fremtiden!

På slutten av 1940-tallet, var det fem brødre som bestemte seg for å starte et maskinentreprenør-firma. Det var brødrene Evald, Gunnar, Ingar, Bjarne og Sigvard Gudbrandsen. I de trange tidene som var, rett etter krigen, tok etableringen tid. Tillatelser måtte innhentes og trygg finansiering ordnes. Våren 1950 var alt på plass og den første bulldoseren kunne settes i drift. En engelskprodusert Fowler på 6 tonn. Med en innkjøpspris på 40 000 kroner, var var det en tung investering. Etter dagens indeks var det snakk om en millioninvestering. En ambisiøs satsing av fem brødre som akkurat hadde begynt å jobbe sammen. Ganske snart ble samarbeidet systematisert og firma etablert. Naturlig nok, ble navnet Brødrene Gudbrandsen.

Brødrene Gudbrandsen, utenfor det nybygde verksted/kontorbygget i Lensbygda, tidlig på 1960-tallet. Fra v. Evald, Bjarne, Ingar, Gunnar og Sigvard.
Helt til høyre en ung Stein Gudbrandsen, Bjarnes sønn. Stein jobber fremdeles i bedriften.

Med beliggenhet i Lensbygda, et lite tettsted i Østre Toten Kommune, fikk selskapet jobben med utbyggingen av Lensbygda Vannverk. Året var 1952. Flere maskiner ble kjøpt inn, og selskapet var i vekst. Etterhvert var Brødrene Gudbrandsen en veletablert og betydningsfull aktør i lokalmiljøet. Jobbene var mange og varierte. Oppdragsgiverne var flere. Fra offentlige etater, via industri og næringsliv, til private. Faktisk var jobbene så mange at maskinene måtte gå døgnkontinuerlig drift, seks dager i uka.

Etter en heller kummerlig tilværelse, der reparasjoner og vedlikehold måtte gjøres under åpen himmel, kunne firmaet etterhvert flytte inn i egne lokaler. I 1963 sto et kombinert verksted- og kontorbygg ferdig i Lensbygda. På samme tid begynte selskapet også å få oppdrag utenfor Toten-området. På 60-tallet spente faktisk virksomhetsområdet seg fra Lillehammer i nord til Drøbak i sør. Det var en periode fylt av vekst og nytenkning.

Fremtidsrettet vekst...

Allerede tidlig på 1960-tallet innførte Gudbrandsen, som en av de første i bransjen, intern radiokommunikasjon med alle produksjonsenhetene. Dermed kunne maskinparken disponeres effektivt, slik at utnyttelsen optimal. Det ble også investert i moderne maskiner med hydraulisk drift. Dette effektiviserte maskinparken, samtidig med at det ga operatørene bedre arbeidsmiljø. Tidlig på 1970 tallet hadde bedriften vokst så mye at behovet for større administrativ plass meldte seg. I 1973 kunne Brødrene Gudbrandsen flytte inn i Lena sentrum. Gården, som tidligere hadde vært stedets meieri, var overtatt og tilpasset moderne entreprenør-drift. Foruten kontorer og administrasjon, var det anlagt et moderne verksted med omfattende delelager i førsteetasje. Dette bidro til økt effektivitet og smidigere drift.

Historien fortsetter...

I årene som har gått siden da, har selskapet Brødrene Gudbrandsen fortsatt å vokse. De har vært en betydelig aktør i større prosjekt, eksemelvis «Mjøsaksjonen» på slutten av 70- og begynnelsen 80-tallet. I forbindelse utbyggingen av store byggefelt, offentlig veinett og institusjoner, har firmaet vært en betydelig aktør i distriktet. Med høy faglig kompetanse og nært samspill med oppdragsgiverne, har Brødrene Gudbrandsen bidratt til at gjennomføringen har skjedd i henhold til tidsrammer og økonomi.

I dag har selskapet sitt hovedkvarter på Kraby, noen kilometer utenfor for Lena sentrum. Med rundt 60 ansatte, er firmaet rustet til å ta de fleste oppdrag. Fra større entrepriser, der oppgavene er mange og omfattende, til mindre oppdrag i privat regi. Målet er hele tiden å forene høy faglig kompetanse med smidig fleksibilitet, slik at resultatene oppfyller kundens ønsker i henhold til gitte rammer.

I løpet av de snart 75 årene som Brødrene Gudbrandsen har eksistert, har vi hele tiden hatt en filosofi: Nemlig at fremtiden må bygges. Skal fremtiden bli slik alle ønsker, må det arbeides for det. Når Brødrene Gudbrandsen avslutter et oppdrag, er det bare begynnelsen. Deretter skal anlegget møte de visjoner og ønsker som ligger til grunn for prosjektets tilblivelse.

Når vi er ferdige, begynner fremtiden. Vi jobber for at fremtiden skal bli best mulig!

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram