Da vi fornyet Lena

For oss var det ett prestisjeprosjekt. Et prosjekt som skulle møte ønsker om smidig framkommelighet, samtidig som det skulle skape en estetisk ramme i lokalmiljøet.

Lena er det administrative tettstedet i Østre Toten. Da Skreiabanen ble anlagt, på slutten av 1800-tallet, ble det besluttet å legge en stasjon på Lena. I 1902 sto den ferdig. Dette la grunnlaget for vekst og oppblomstrende forretningsvirksomhet. Folk flyttet til Lena. På midten av 1900-tallet var det distriktets viktigste tettsted. Også kommuneadministrasjonen var plassert der. Selv om persontrafikken tok slutt og Skreiabanen etter hvert ble lagt ned, fortsatte stedet å vokse. Stadig flere forretninger kom til og skoler ble etablert. På slutten av 1980-tallet bar Lena preg av å være et skolesenter.

Økt befolkning og høy aktivitet bidro til at det var behov for mer effektiv trafikkavvikling. En ny vei inn til sentrum ble planlagt. En løsning som skulle lette adkomsten og bidra til mer fleksibilitet, med tanke på fremtidig struktur. Den skulle ivareta Lenas miljø og særegenhet, samtidig som den skulle gi fremtidige vekstmuligheter.

Det var Statens Vegvesen som sto for planleggingen. Et iøynefallende og omfattende prosjekt som ville forandre Lena sentrum. Brødrene Gudbrandsen ble valgt til å gjennomføre det. For oss var det et referanseprosjekt. For det første, ville det forandre tettstedet. Det ville bli Lenas nye ansikt. Dessuten var det utfordrende både med tanke på totalutforming, detaljer og ikke minst trafikkavvikling. Prosjektet skulle gjennomføres i et hektisk sentrumsmiljø mens næringslivet gikk sin gang.

Det var en stor jobb. Den inneholdt alle elementer. Fra vann og avløp, via beplantning og dekor, til belysning. Det var et prosjekt fullt av detaljer. Sammen skulle de skape en helhet!

Prosjektet sto ferdig i 2014. Det hadde gått helt etter planen, både med tanke på gjennomføringen, resultatet og ikke minst budsjett. I dag, over hundre år etter at Lena stasjon ble etablert, har Lena vært igjennom sin største forandring. Vi er stolte av å ha vært en del av det. Forandringen vil sette sitt preg på stedet i lang tid framover. En forandring vi håper vil være til glede og nytte for dagens- og kommende generasjoner.

Vi måtte se helheten. Ivareta stedets tradisjoner og lage en løsning for fremtiden. En løsning Lenas befolkning vil ha glede av – lenge!

Kanskje vil det gå hundre år før det er behov for større endringer.
Da er vi der!

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram