Voldsomme dimensjoner

Det er det største enkeltprosjekt som Gudbrandsen noensinne har hatt. For Ullensaker kommune og regionen rundt, var det et spørsmål om trygg og miljøvennlig vannforsyning i generasjoner framover.

Siden Oslo Lufthavn Gardermoen ble satt i drift, like før årtusenskiftet, har det vært en voldsom vekst i regionen. Næringslivet har blomstret og befolkningsveksten har vært enorm. Bare i Ullensaker kommune har folketallet økt fra 20 000 til godt over 30 000 på få år. En økning som stiller helt nye krav til vannforsyning og renovasjon.

Da planene om et nytt vannsystem ble lagt, var det snakk om voldsomme dimensjoner. For det første, måtte det ha kapasitet for å ivareta behov for sikker og stabil drift i lang tid framover. Dessuten skulle dagens og fremtidens generasjoner tilbys rent drikkevann, sommer som vinter. En ny vannforsyning skulle legges fra Hurdalssjøen til Gardermoen. En strekning på nærmere én mil med flere tilknytningspunkt, rensesystemer og vannverk underveis. For å sikre eksisterende og forventede kapasitetsbehov, var det snakk om en hovedvannleding på hele 800 millimeter. Den skulle graves ned i en dybde på 2-8 meter.

Prosjektet ble lagt ut på anbud i 2015. Et stor jobb som fordret såvel bemannings- som maskinmessig kapasitet. Da Brødrene Gudbrandsen ble valgt, var det bl.a. som en følge av driftsmessig fleksibilitet og faglig kompetanse, slik at jobben kunne utføres sikkert innenfor stramme tidsrammer og med fokus på miljø. For oss var det et stort prosjekt, forteller Rolf Anders Faraas, prosjektleder. Faktisk det største enkeltprosjektet vi noengang har hatt. Det var også snakk om forhold som vi ikke var vant med. Faktisk er det ikke mange maskinentreprenører som har erfaring med den slags dimensjoner i det hele tatt. Det var en voldsom utfordring men vi var sikre på at vi kunne løse den i henhold til forutsatte rammer.

På forsommeren 2016 startet jobben, med planlagt ferdigstillelse etter halvannet år.

I skrivende stund er anleggsarbeidet i full gang. Gudbrandsen har til enhver tid hatt 10-12 mann i arbeid der. Det går etter planen, smiler Faraas. -Vi har løpende kontakt med Ullensaker kommune. Dialogen er god og konstruktiv. Selvsagt støter vi på uforutsette ting underveis, men så langt har de ikke ført til forsinkelser av betydning.

Med slike dimensjoner, kan selvsagt ikke alle utfordringene forutses 100%. Når man skal legge et 80 cm rør i flere meters dybde, med tilknyttede systemer underveis, vil det nødvendigvis dukke opp momenter som må løses der og da.

Men så langt har ikke problemene vært større enn det som kunne forventes. -Selv om jobben var av en helt annen dimensjon enn det vi til daglig er vant med, var vi trygge på at vi hadde tilstrekkelig kapasitet. Rolf Anders Faraas smiler. -Men det skal ikke stikkes under en stol at det også ble en læreprosess. Jeg vil faktisk gå så langt som til å si at dette prosjektet har økt kompetansen vår. Takket være dyktige medarbeidere, administrativ fleksibilitet og ikke minst tett kontakt med oppdragsgiver, har det hele gått bemerkelsesverdig smertefritt. Det å ha nær kontakt med alle berørte, uansett om jobben er liten eller stor, er i det hele tatt vår policy. Da løser man utfordringene underveis, slik at resultatet blir slik alle forventer.

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram