Ditt nærmiljø

Det er snakk om variasjoner. Både når det gjelder størrelse og utførelse. Fra mindre og private jobber, til omfattende anlegg som omfatter tusenvis av husholdninger. Men hele veien er det fokus på én ting: Nemlig nærmiljøet!

Selv om det er blitt en betydningsfull entreprenør, med jobber over et stort geografisk område, er Brødrene Gudbransen et totenfirma med lokal forankring. Det var der det startet. Fremdeles er området den viktigste basisen for firmaets virksomhet. -Som lokal aktør, er nærmiljøet viktig for alt vi holder på med. Daglig leder Nils Olav Gudbrandsen er helt klar på det.

Jeg skal vel ikke si det så sterkt at vi snakker om et «være eller ikke være» for oss, men den lokale forankringen er tilstedeværende i alt vi gjør. I snart 70 år har den vært basisen. Takket være dette, har vi vokst og fått fotfeste i en større region. Vi må stå for det vi gjør. Ellers har vi ikke noe her å gjøre. Gudbrandsen smiler.

Og oppdragene er der – hele tiden. Stadig tar noen kontakt for å få jobber gjort. -Det fine er, forteller Gudbrandsen, at vi etterhvert har fått et bredt kontaktnett. Er det snakk om mindre jobber i privat regi, kan vi tilby tilpassede utførelser av variert slag. Fra dekor og beplantning, som skaper stilmessig helhet, til enkeltkomponenter og lekeapparater som gir individuell trivsel i hverdagen. Det er ikke sjelden vi får oppdrag som omfatter hele prosjektet. Det spenner fra rent grunnarbeid – til ferdiggjøring og finish. I stadig større grad får vi ønsker om at resultatet skal fremstå som en naturlig del i et større miljø. Er det f.eks. snakk om en eiendom, i nær tilknytning til urørt natur, må den være i harmoni med omgivelsene.

-Jeg skal vel ikke si det så sterkt at vi snakker om et «være eller ikke være» for oss, men den lokale forankringen er tilstedeværende i alt vi gjør. I snart 70 år har den vært basisen. Takket være dette, har vi vokst og fått fotfeste i en større region. Vi må stå for det vi gjør. Ellers har vi ikke noe her å gjøre. Gudbrandsen smiler.

Og oppdragene er der – hele tiden. Stadig tar noen kontakt for å få jobber gjort. -Det fine er, forteller Gudbrandsen, at vi etterhvert har fått et bredt kontaktnett. Er det snakk om mindre jobber i privat regi, kan vi tilby tilpassede utførelser av variert slag. Fra dekor og beplantning, som skaper stilmessig helhet, til enkeltkomponenter og lekeapparater som gir individuell trivsel i hverdagen. Det er ikke sjelden vi får oppdrag som omfatter hele prosjektet. Det spenner fra rent grunnarbeid – til ferdiggjøring og finish. I stadig større grad får vi ønsker om at resultatet skal fremstå som en naturlig del i et større miljø. Er det f.eks. snakk om en eiendom, i nær tilknytning til urørt natur, må den være i harmoni med omgivelsene.

Når Brødrene Gudbrandsen er i gang med et større prosjekt, er det ikke så sjelden at beboere i nærheten kommer bortom og spør om det er mulig å få utført en mindre jobb for egen regning. -Med det samme dere er her, som de ofte sier. Selvsagt har den pågående jobben førsteprioritet, men det lar seg som regel gjøres. Når man slipper å flytte mannskap og maskiner over lange distanser, kan det faktisk være veldig ressursbesparende. Ikke minst for den som vil ha jobben gjort.

I løpet av årene har Brødrene Gudbrandsen fått flere aktører som de har et fast forhold til. Fra kommuner med variert behov, til bygg-entrepenører som trenger å få utført spesifikke jobber som en del av totalprosjektet. Forholdene er basert på tillit og godt samarbeid. Det at man kan forholde seg til én medspiller, er utvilsomt viktig. At jobben blir utført i samspill med omgivelsene, slik at belastningen er minimal og sikkerheten på topp, er også sentralt. Eller for å sitere Nils Olav Gudbrandsen: -Det er sikkert mange som forbinder oss med det å «grave høl i bakken og planere etterpå». Men for oss er det så mye, mye mer. Én ting er jobben: Den må selvsagt være bra. Men det er bare en del av det hele. I alt vi gjør er miljøet helt sentralt – hele veien. Det er jo ditt nærmiljø vi snakker om!

Ta kontakt med oss til ditt neste prosjekt

Kontakt oss
Kontakt oss
chevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram