Disse jobbene holder vi for tiden på med

  •  Etablering av ny overføringsledning for vann mellom Jessheim Nord og Hauerseter for Ullensaker kommune
  • Infrastruktur for nytt boligområde på Kapp i Østre Toten kommune for Smørvika Utvikling
  • Utbygging av infrastruktur på Gystadmarka for Ullensaker kommune
  • VA-Anlegg Skogmo- Gardermeon for Ullensaker kommune
  • Vei og VA anlegg for I- Bolig AS på Ladderudløkka i Eidsvoll kommune