Disse jobbene holder vi for tiden på med

  •  Etablering av ny overføringsledning for vann mellom Jessheim Nord og Hauerseter for Ullensaker kommune
  • VA-Anlegg Skogmo- Gardermoen for Ullensaker Kommune
  • Grunnarbeid for bygging av Labo Helse og omsorgssenter for Backe Oppland AS.
  • Hovedvannledning Hurdalsjøen Parsell   C2 for Ullensaker Kommune
  • VA- Anlegg Gjøvik- Vind for Gjøvik Kommune
  • Tomtegraving Boligfelt Bjørnli for Nordbolig
  • Masseutskifting Bradalsmyra for Nammo
  • Veiarbeid for Statens Vegvesen i Gjøvik Kommune