Disse jobbene holder vi for tiden på med

  • OAC Worl Seafood Center- Grunnarbeid for bygg på ca 35 000 m2.som skal bli mottaks og distrubusjonssenter for fisk før den eksporteres fra Gardermoen for Oslo Airport City.
  • Infrastruktur for nytt boligområde på Kapp i Østre Toten kommune for Smørvika Utvikling
  • Utbygging av infrastruktur på Gystadmarka for Ullensaker kommune.
  • VA- kryssing E6 Langeland. Etablering av ny overføringsledning for vann for Ullensaker kommune.
  • Va- Anlegg Pinnebekken . Oppgradering av VA ledninger, bygging av ny pumpestasjon på Algarheim for Ullensaker kommune.
  • Rammeavtale for utbygging av hovedinfrastruktur på Gardermoen næringspark for Oslo Airport City.