Jobber vi holder på med

Hovedvannledning Hurdalsjøen Parsell B og C1 og C2  for Ullensaker Kommune.

VA-Anlegg Torsætervegen i Østre Toten Kommune for Betonmast Innlandet.

Klikk her å se flere jobber.

Referanser:

Her er noen av de største prosjektene vi har hatt de siste 5 år.

Hovedvannledning Hurdalsjøen Parsell A

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Det skulle bygges nye overføringsledninger. Overføringsledningene  består av 4,3 km med sjøledning og 11,4 km med landledning fordelt på 4 parseller. Parsell A  bestod av ca 3850 meter  med 800mm PE vannledning.

Råholtåsen

På dette prosjektet stod vi for utbygging av vei, vann og avløp på Råholtåsen boligfelt. Oppdragsgiver var Øvre Romerike Boligutvikling AS. Prosjektet pågikk fra 2016-2017.

Vann og avløpsanlegg Hammerstad- Trostad- Sullestad.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer . Totalt utførte vi ca 1300 meter med vann og avløpsgrøfter.  Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet ble utført i 2016.

Lena stasjonspark.

På dette prosjektet stod vi for grunnarbeidet og gartnerarbeidet i den nye aktivitetsparken i Lena sentrum. Det ble også etablert 2 nye parkeringsplasser i tilknytning til parken. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2016-2017.

Raufoss Barneskole.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Utbygging av uteområde med parkeringsplasser, kunstgressbane, og et amfi omkranset av granittblokker.  Vi hadde også arbeidet med vann og avløp.  Oppdragsgiver var AS Miljøbygg. Prosjektet pågikk fra 2014-2016.

Rehabilitering varmenett Starum.

Dette prosjektet bestod av utskiftning og graving av ny varmegrøft på Starum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Enwa PMI. Prosjektet ble utført i 2016.

Vann og avløpsanlegg Ihle-Gaukom.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Prosjektet var på Ihle i Vestre Toten Kommune.  Oppdragsgiver var Vestre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2015-2016.

Fv33. Vann og avløpsanlegg Boksrud-Totenvika kirke.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer. Inn og utløps konstruksjoner av plaststøpt betong. Elveplastring. Fjellsikring og veibygging.  Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2015-2016.

Undesløs Barnehage.

På dette prosjektet stod vi for grunnarbeidet. Utenomhusarbeid med lekeplass og prosjektering av vann og avløpsarbeid. Prosjektet var på Kapp i Østre Toten Kommune.  Oppdragsgiver var Oppland Entreprenør AS. Prosjektet pågikk fra 2014-2015.

Vann og avløpsanlegg Kvikstad-Bråstad- Fjellvold.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av anlegg, konstruksjoner og installasjoner. Prosjektet var i Kolbu i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2014-2016.

Ringruta Gjøvik.

På dette prosjektet stod vi for opprusting av 11 eksisterende busslommer , og bygging av 2 nye busslommer langs Ringruta Gjøvik-Toten. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk i 2014.

Oppgradering Rådhusgata.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei, vann og avløpsarbeid og gartnerarbeid. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune . Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk fra 2014-2015.

FV244 Rundkjøring Lena.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei, vann og avløpsarbeid og gartnerarbeid. Prosjektet var i Lena sentrum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2013-2014.

Vann og avløpsanlegg Kapphøgda-Kapp.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vann, avløpsledninger og kummer. Prosjektet var på Kapp i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk i 2013.

Vann og avløpsanlegg Felleskjøpet-Rådhusgata.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll  av vann, avløpsledninger og kummer. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk i 2012.

FV33. Avlastningsvei Lena.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og kontroll av vei. Det ble bygget avlastningsvei inn til Lena sentrum i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Statens vegvesen. Prosjektet pågikk fra 2012-2013.

Vann og avløpsanlegg Lena u-skole- Hoffsvangen.

På dette prosjektet stod vi for utførelse og ansvarlig kontrollerende av vannledning og kummer. Prosjektet var på Lena i Østre Toten Kommune. Oppdragsgiver var Østre Toten Kommune. Prosjektet pågikk  i 2012.

Overføringsledning Hamar-Stange etappe 3.

På dette prosjektet stod vi for ansvarlig utførende og kontrollerende av vannledning 500mm. Prosjektet var i Hamar Kommune. Oppdragsgiver var Hias IKS. Prosjektet pågikk fra 2011-2012.